Installation & Skötsel

Innan du installerar ett golv från SOFTSTEP är det viktigt att du läser installationsanvisningen. Om du saknar svar på någon fråga så kontakta återförsäljaren eller oss på Miljöagenturer så hjälper vi dig gärna.

SKÖTSEL

För rengöring av SOFTSTEP rekommenderar vi främst vanligt vatten gärna tillsammans med en mikrofibermopp. Eventuellt kan man tillsätta en mindre del av ett milt rengöringsmedel.

Vid användning av rengöringsmedel bör alltid anvisningar från tillverkaren/distributören inhämtas och följas för bästa möjlighet att tillverkaren/distributören av rengöringsmedlet ska kunna ta ansvar för konsekvenser av användningen.

SOFTSTEP är ett mycket tåligt golv. Dock finns det inga ytor som klarar vassa föremål. Även grus och småsten kan repa golvet. För att undvika repor är det viktigt att använda dörrmattor och filtskydd under möbelben.
NEDAN FÖLJER INSTALLATIONSANVISNINGEN I TEXTFORMAT

Golvet du valt är mycket praktiskt, tåligt och lätt att installera. Det är ändå viktigt att läsa anvisningen för att undvika de vanligaste misstagen. 

Även det som verkar onödigt vid första anblick har en logisk bakgrund. Att man ska låta golvet anpassa sig till klimatet i rummet (acklimatiseras) beror  på att det under transporten  kan ha utsatts för ett helt annat klimat än där det ska installeras. Golvet kan t.ex. ha utsatts för minusgrader en längre tid. Då behöver materialet hinna med att anpassa sin temperatur innan man installerar.

Det allra viktigaste att komma ihåg är att:

  • inte installera brädor som är felaktiga
  • avbryta en påbörjad installation om du känner dig osäker och istället kontakta återförsäljaren eller oss för frågor

INNAN INSTALLATIONEN

  • Rumstemperatur 15-25°C
  • Relativ luftfuktighet 30-60 %
  • Jämnt undergolv +/-3 mm mätt över 2 m
  • Rent och torrt underlag
  • På betong ska en 0,2 mm diffusionstät PE-folie läggas mellan golvet och betongen
  • Acklimatisera golvet innan installationen -minst 48 timmar under samma förhållanden som i rummet där golvet ska installeras
  • Installera inte defekt material – alla brädor måste kontrolleras
  • Kontakta återförsäljaren eller oss om du har frågor

FLYTANDE INSTALLATION

Golvet ska installeras flytande. Till exempel får kök inte ställas ovanpå golvet. Det riskerar att tynga ner golvet så det inte kan flyta fritt. Detta går att lösa genom att såga ur hål i golvet runt köksskåpens ben. Även mycket tunga möbler kan hindra golvets flytande konstruktion.

Planera inläggning längs med rummets ljusinsläpp.

Mät upp rummet och kontrollera att sista radens brädor inte behöver göras smalare än 5 cm. I sådana fall behöver även första radens brädor göras smalare så varken första eller sista raden blir smalare än 5 cm.

Radernas första och sista brädor bör inte vara för korta.


DISTANS TILL VÄGGAR

Ha distans till alla väggar (och andra fasta objekt).

Vi rekommenderar minst 8 mm!


FÖRSTA RADEN

Sammanfoga nya brädor i kortsidorna.

Kontrollera noga att brädorna sammanfogas 100% rakt. Även små variationer i första raden riskerar att bli stora fel i efterföljande rader.


EFTERFÖLJANDE RADER

Sammanfoga nya brädor med långsidan först i vinkel.

Vik ner brädan och fäst kortsidan.

Lås kortsidan fullt på plats med hjälp av lätta slag för hand eller med hjälp av gummiklubba (se upp för missfärgningar från klubban).